Đăng ký đại lý trên VLEISURE


 An Toàn

Thông tin an toàn vẫn là ưu tiên chính của VLeisure và chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo an toàn các thông tin đã đăng ký đến tất cả người dùng.

 Công Nghệ

Chúng tôi kết nối hơn 10 kênh phân phối trực tuyến cho hàng ngàn khách sạn. Chúng tôi tìm thấy những ưu đãi tốt nhất cho bất kỳ khách sạn mới nào. Tiết kiệm tiền bằng cách so sánh giá trước khi bạn tiến hành mua nó!

 Tài Chính

Tạo doanh thu, tăng năng suất của nhân viên với các công cụ trực tuyến, hỗ trợ và bảo vệ các kênh phân phối đại lý du lịch, truy cập cơ sở dữ liệu thuế quan toàn diện giúp theo dõi và phân tích khách hàng của bạn tốt hơn.

Thông Tin đại Lý