Công ty Cổ Phần Du Lịch Mekong Leisure cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn sử dụng trang web này (www.vleisure.com). Phạm vi cam kết của VLeisure được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật này. Bằng cách gửi thông tin, bạn đồng ý với việc VLeisure sử dụng các thông tin như được mô tả ở đây. Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin về các chính sách trực tuyến của chúng tôi nói chung. Tuyên bố về quyền riêng tư này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư đối với trang Web của chúng tôi www.vleisure.com Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về tuyên bố này, trước tiên bạn nên liên hệ với enquiries@vleisure.com.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin nhận dạng cá nhân

VLeisure thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trên một số khu vực của Trang khi người dùng đăng ký, yêu cầu tờ rơi hoặc thông tin khác, đăng ký hội nghị và sự kiện, đăng ký làm việc và tham gia vào các khu vực đăng tải của người dùng, chẳng hạn như các bản tin, các diễn đàn thảo luận và khảo sát . Thông tin có thể nhận dạng cá nhân được thu thập có thể bao gồm thông tin bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, và để tuyển dụng, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác trong hồ sơ của bạn.

Cookie và địa chỉ IP

Trang web sử dụng cookie để xác định bạn và sở thích của bạn và để theo dõi việc sử dụng Trang web. Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi biết bạn đang sử dụng trình duyệt nào và nơi bạn đã truy cập vào trang web và trên các trang Web mà bạn có thể liên kết để sử dụng một số tính năng của chúng tôi. Bằng cách chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn sẽ được phép truy cập vào các trang nhất định của Trang web mà không phải đăng nhập mỗi lần bạn ghé thăm. Một người dùng không chấp nhận cookie từ trang web có thể không thể truy cập vào các khu vực nhất định của Trang web. VLeisure cũng ghi lại các địa chỉ IP, hoặc vị trí của máy tính trên Internet, để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản lý trang web. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể thiết lập trình duyệt web của mình để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookie.

Phạm vi sử dụng thông tin

VLeisure sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn về thông tin, để xử lý bản demo sản phẩm và / hoặc yêu cầu brochure của bạn để tham gia vào các hội nghị và sự kiện, để đánh giá các ứng dụng việc làm hoặc các yêu cầu liên quan đến việc làm khác mà bạn có thể nộp, các mục đích kinh doanh khác vì bạn có thể bắt đầu hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn trong hồ sơ và sử dụng để liên lạc với bạn để tuyển dụng. VLeisure cũng sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân để thực hiện phân tích thống kê về hành vi của người dùng để đo lường sự quan tâm trong các lĩnh vực cụ thể và thông tin được đăng trên trang của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của VLeisure.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Du Lịch Mekong Leisure
Địa chỉ : 14C cư xá Phú Thọ Hoà, Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 1800 6694
Email: customer.service@vleisure.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể truy cập, sửa, cập nhật và / hoặc xóa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi cho Trang web. Bạn cũng có thể hủy đăng ký danh sách gửi thư hoặc đăng ký bất kỳ trên trang web. Để làm được điều đó, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên trang của trang web mà bạn đã cung cấp thông tin đó hoặc đăng ký hoặc đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi tại Công ty Cổ Phần Du Lịch Mekong Leisure - 14C Khu Phố Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

VLeisure sẽ không cố tình tiết lộ hoặc chuyển giao (và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bí mật và an toàn, và để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép hoặc vô tình) thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ: những người hoặc các thực thể không phải là chi nhánh của VLeisure), cho dù mục đích tiếp thị của bên thứ ba như thế nào hay khác, chỉ phụ thuộc vào bốn trường hợp ngoại lệ sau:

- VLeisure có thể tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp công bố thông tin đó là bắt buộc theo luật, quy tắc hoặc quy định của bất kỳ quốc gia, bang, hoặc các thẩm quyền áp dụng khác; VLeisure có thể tiết lộ thông tin liên lạc của bạn cho các bên thứ ba phù hợp với VLeisure để thực hiện việc chuyển giao hoặc giao hàng cho bạn; VLeisure có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nếu, liên quan đến việc gửi thông tin, bạn đồng ý tiết lộ; và VLeisure có thể tiết lộ thông tin liên lạc cho bạn để đáp lại các yêu cầu của các chủ sở hữu bằng sự trung thành với các cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác phát sinh từ những thông tin bạn đã đăng lên trang web hoặc cung cấp cho VLeisure.

- Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba như một dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, một số nội dung xuất hiện trên Trang này thực tế được cung cấp bởi các bên thứ ba, ví dụ như trong các trường hợp sắp xếp các trang web của bên thứ ba hoặc kết hợp thông qua các bộ khung nội dung được cung cấp bởi các máy chủ bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các thông lệ thu thập thông tin của các trang web của bên thứ ba đó, có thể khác với những trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và hiểu các chính sách bảo mật trên các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cho họ.

- Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên trang web có thể được chuyển sang các văn phòng hoặc nhân viên của VLeisure, hoặc cho các bên thứ ba, nằm trên khắp thế giới, bao gồm các văn phòng nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu u (EEA) và trang web có thể được xem và lưu trữ ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm các quốc gia (như Hoa Kỳ) có thể không có luật áp dụng chung quy định việc sử dụng và chuyển dữ liệu đó. Bằng cách sử dụng Trang web và nộp các thông tin đó mà bạn tự nguyện đồng ý chuyển và lưu trữ thông tin như vậy.

- VLeisure đã triển khai các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về công nghệ và bảo mật hoạt động nhằm bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi mất mát, sử dụng sai, thay đổi hoặc phá hủy. Chỉ có nhân viên VLeisure được ủy quyền mới được cung cấp quyền tiếp cận thông tin có thể nhận dạng cá nhân, và những nhân viên này được yêu cầu phải coi thông tin này là bí mật. Mặc dù các biện pháp phòng ngừa này, VLeisure không thể đảm bảo rằng những người không có thẩm quyền sẽ không được tiếp cận với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Trong trường hợp có phản ánh của bạn về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Bạn gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạncó những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: customer.service@vleisure.com

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn theo cách được mô tả trong Chính sách Bảo mật và các nơi khác trên Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này theo thời gian.